De Radiovriend

Voorpagina ‘De Radiovriend’, orgaan van De Radiovereniging, eerste jaargang no. 1 (VPRO, april 1989).