Postzegel 5 gulden

Ontwerp postzegelvel voor ‘200 jaar post in Nederland 1799-1999’ (PTT, 1999).