Chains

Omslagontwerp voor ‘Chains’, uitgave van de Nederlandse Beatlesfanclub, jaargang 7 nummer 1.