De Wolkenkrabber

Gefotokopieerd tijdschrift voor magie en mystificatie, oplage 20 exemplaren (#6: Architectuurnummer), 2 januari 1972.