Amsterdamse filmlocaties

Onderzoek naar Amsterdamse locaties van speelfilms in ‘Furore’ #18 (juni 1992), in samenwerking met René van Praag en Herwolt van Doornen, juli 1988 t/m mei 1992.