Functional STEREO Music

Hoesontwerp voor de serie ‘Functional STEREO Music’ met functionele jazz van Rob Franken, uitgegeven op het label 678 Records.